Adatvédelmi tájékoztató

E tájékoztató a https://greenplaza.hu honlap üzemeltetője, HatKiss Kft. adatvédelmi és adatkezelési tájékoztatója. E tájékoztatón keresztül részletesen tájékozódhat a HatKiss Kft. által üzemeltetett greenplaza.hu vállalkozás adatkezelési gyakorlatáról.

Adatkezelő adatai:

Név: HatKiss Kft.

Cím: 4030 Debrecen, Zengő utca 13.

Cégjegyzékszám: 09-09-032051

Nyilvántartásba vevő hatóság: Debreceni Törvényszék Cégbírósága

Adószám: HU28792503

E-mail cím: info@greenplaza.hu

Az adatkezelő elkötelezett ügyfelei személyes adatainak védelmében. Ennek érdekében a személyes adatokat bizalmasan, a hatályos európai és magyar jogszabályoknak megfelelően kezeljük, különös tekintettel az alábbi jogszabályokra:

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

A GDPR által előírt szabályoknak megfelelően, az alábbiakban részletesen tájékozódhat a kezelt adatokról, azok jogalapjáról és az adatkezelés időtartamáról.

Annak biztosítása érdekében, hogy illetéktelen hozzáféréssel szemben védettek legyenek az adatok, megfelelő műszaki óvintézkedéseket teszünk és minden lehetséges intézkedést megteszünk a maximális védelem fenntartása érdekében.

Regisztráció

Jogalapja:
az érintett hozzájárulása, amelyet az érintett a greenplaza.hu honlapon a regisztrációs adatlapon szereplő adatok kitöltésével ad meg.
Célja:
A felhasználók nyilvántartása, egymástól való megkülönböztetése, kapcsolattartás az ügyfelekkel, rendszerüzenet küldése (amely nem minősül hirdetésnek, kizárólag alkalmazás használati információt tartalmaz), az alkalmazás működéséhez szükséges adatok kezelése (kapcsolattartási, adattárolási folyamatok)
Érintett adatok:
Cégnév, adószám jelszó, e-mail cím, kapcsolattartó neve. Ezen adatok megadásának hiányában regisztrációra nincs lehetőség. Ezen adatok hiányában a regisztráció érvénytelen.
Felhasználók::
Minden olyan jogi személy (cég), amelynek képviselője a greenplaza.hu által megadott adatokat bekérve a fent leírtak szerint regisztrál és önkéntes döntése alapján megadja a fenti adatokat.
Időtartam:
Az utolsó bejelentkezéstől számított 6 év, illetve a profil törlése esetén a törlést követő 30 perc.

Cookie („süti”) kezelés

A cookie-k („sütik”) olyan információ csomagok, melyeket a szolgáltató webszervere a rendszer igénybevétele során küld ki a felhasználó eszközére a böngészőn keresztül. A cookie-k használatának célja, hogy

– megjegyezzék a beállításokat, így azokat nem szükséges a felhasználónak újra rögzítenie,

– emlékeznek a korábban bevitt adatokra, ezért azokat nem kell újra begépelnie a felhasználónak,

A sütiket Ön képes törölni saját számítógépéről, illetve letilthatja böngészőjében azok alkalmazását.

Az egyes gyakran használt böngésző alkalmazásokban a cookie fájlok tiltását az alábbi elérési útvonalakon elérhető leírások tartalmazzák:

Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/hu/kb/sutik-engedelyezese-es-tiltasa-amit-weboldak-haszn

Microsoft Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/hu-hu/windows-vista/block-or-allow-cookies

Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=hu

Apple Safari: https://support.apple.com/hu-hu/guide/safari/manage-cookies-and-website-data-sfri11471/mac

Az adatkezelés célja a felhasználók aktuális munkamenetének azonosítása, a felhasználói élmény javítása, kényelmesebbé tétele.

Az adatkezelés jogalapja: az érintettek hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont, Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pont]

Analytics mérés

A honlap látogatottságának méréséhez, a felhasználói szokások figyeléséhez, és statisztikák készítéséhez a greenplaza.hu oldal üzemeltetője a Google Analytics programot használja, amely személyazonosításra alkalmatlan információkat rögzít.
További információk megtalálhatók a Google adatvédelmi nyilatkozataiban: https://www.google.com/policies/privacy/ és https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=hu

Hírlevél küldés

A greenplaza.hu honlapon a felhasználók biztonságos kiszolgálásának érdekében rendszerüzenetek, illetve marketing célú üzenetek küldésére jogosult a regisztrált felhasználók részére.

A hírlevél küldés jogalapja a regisztráció során megadott adatok, melyeket a vállalkozások a regisztráció során a greenplaza.hu általános szerződési feltételeit elfogadva adnak meg.

Számlázási adatok

Az érintett hozzájárulása, amelyet az érintett a greenplaza.hu oldalon a regisztrációs felületen található számlázási információk kitöltése során elektronikusan megadott, illetve telefonon vagy e-mailben egyénileg kért. Az érintett által megadott adatok valódiságáért és pontosságáért az adatkezelő felelősséggel nem tartozik.

Az adatkezelésre a Felhasználók önkéntes és kifejezett hozzájárulásával kerül sor.

A számlakiállítás jogalapja

Az adatkezelésre és a számla kiállítására a Felhasználók önkéntes és kifejezett hozzájárulásával kerül sor. Az érintett által megadott adatok szükségesek ahhoz, hogy a Szolgáltató a jogszabályon alapuló kötelező adatkezelés teljesítés érdekében a törvényben meghatározott számla- vagy nyugtaadási kötelezettségét teljesítse az egyedi ajánlat értékesítése során.

A Szolgáltató jogosult a kiállított számlát vagy nyugtát a greenplaza.hu rendszerén belül a felhasználó fiókjában, vagy e-mail útján az érintett jogi személy rendelkezésére bocsátani.A számla vagy nyugta kiállítása során a Szolgáltató és vele alkalmazásban álló személyek is jogosultak adatkezelésre.

A számlázáshoz szükséges adatok

A Számla kiállításához a következő adatok megadása szükség: cégnév, számlázási cím, adószám, a greenplaza.hu szolgáltatásának választott csomagja.

Az adatkezelés időtartama az adatkezelés jogszabályi előírás, illetve a hozzájárulás visszavonásáig, de legkésőbb a számla kiállításától számított 8 évig történik. Az adatkezeléshez történő hozzájárulását a Felhasználó bármikor visszavonhatja a kapcsolattartási e-mail címre küldött levélben. A számlázási adatok törlése jogszabályi előírás szerint történhet meg.

A számlázási adatfeldolgozó neve: Billingo Technologies Zrt.

Számlázóprogram megnevezése: Billingo

Az adatfeldolgozó székhelye: 1133 Budapest, Árbóc utca 6.

Az adatfeldolgozó honlapja: www.bilingo.hu

Számlák könyvelése

A érintett számlázással kapcsolatos adatait a Szolgáltató könyvelés, számviteli szolgáltatás illeve egyéb számviteli szabályoknak történő megfelelés céljából az alábbi adatfeldolgozóhoz továbbítja:

Az adatfeldolgozó neve: Green Index System Kft.

Az adatfeldolgozó székhelye: 4024 Debrecen, Batthyány utca 7. fsz. 5.

Az adatfeldolgozó honlapja: https://grixiroda.hu/

Bankkártyás fizetés és Barion egyenleges fizetés szolgáltatója

Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013. Az adattovábbítás célja: a fizetési tranzakció megvalósítása, felhasználók részére történő ügyfélszolgálati segítségnyújtás, a tranzakciók visszaigazolása és a felhasználók védelme érdekében végzett fraud-monitoring.

Az adatfeldolgozó neve: Barion Payment Zrt.

Az adatfeldolgozó székhelye: 1117 Budapest, Infopark sétány 1. I. épület 5. emelet 5.

Az adatfeldolgozó honlapja: https://www.barion.com/hu/

Barion pixel

A Barion Pixel egy javascript alapú mérőkód, amely a Webáruház látogatóinak aktivitását követi, a Webáruház látogatók böngészőjében elhelyezett cookie-k (sütik) segítségével. A Barion Pixel – a cookie Webáruház látogató eszközén történő elhelyezését követően – a Webáruház látogatókról és azok böngészési szokásairól gyűjt adatokat és az adatokat közvetlenül a Barion Pixel szolgáltatójának szerverére továbbítja. A Webáruház a Barion Pixel alap verzióját használja, amely kizárólag csalásmegelőzési célból kockázatelemzésre és -értékelésre gyűjt adatot.
További információk megtalálhatók a Barion weboldalán: https://www.barion.com/hu/adatvedelmi-tajekoztato/

Szerver üzemeltető, tárhely szolgáltató

A greenplaza.hu weboldalt kiszolgáló szerver(ek) üzemeltetője (ATW Internet Kft., 1138 Budapest, Esztergomi út 66. fsz. 1.)

AZ ADATOK TÁROLÁSÁNAK MÓDJA, AZ ADATKEZELÉS BIZTONSÁGA

Adatkezelőként minden esetben szem előtt tartjuk az adatbiztonságot, szigorú biztonsági eljárásokat követünk az adatok tárolása, továbbítása, valamint a véletlenszerű elvesztés, megsemmisülés és sérülés elleni védekezés során. Ezt az adatkezelő megfelelő informatikai intézkedésekkel, például megfelelő szoftverek, programok kiválasztásával, tűzfallal és, biztonsági mentésekkel és a megfelelő és szükséges technikai intézkedésekkel biztosítja.

FELHASZNÁLÓK JOGAI

Amennyiben Ön, mint a greenplaza.hu felhasználója gyakorolni kívánja a GDPR értelmében Önt megillető jogokat, bármikor munkatársunkhoz fordulhat a megadott elérhetőségeken

A REGISZTRÁCIÓ SORÁN MEGADOTT ADATOKHOZ A HOZZÁFÉRÉS JOGA

Ezen joga gyakorlása által lehetősége nyílik az Ön vállalkozásáról tárolt adatok másolatát elkérni, és megbizonyosodni arról, hogy szabályosan jártunk el. E tájékoztatás ingyenes, de a további másolatokért adminisztratív költségen alapuló díjat számítunk fel.

TÖRLÉSHEZ VALÓ JOG

Ön jogosult arra, hogy kérésére töröljük a regisztrációja során megadott adatait. Ezt kérése esetén haladéktalanul (indokolatlan késedelem nélkül) teljesítjük.

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ MÓDOSÍTÁSA

Az adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy a jelen tájékoztatót egyoldalúan, bármikor módosítsa. Az adatkezelő a jelen tájékoztató módosítása esetén rendszerüzenet küldése útján jogosult (de nem köteles) a felhasználókat a módosításról tájékoztatni.

Az érintett a következő belépéssel elfogadja a tájékoztató mindenkor hatályos rendelkezéseit, ezen túlmenően az egyes érintettek beleegyezésének kikérésére nincs szükség.

JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK

Az érintett az Infotv. 21. §-ában meghatározott okokból tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen. Ebben az esetben az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított 15 (tizenöt) naptári nap alatt köteles a tiltakozást megvizsgálni és annak eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatni. Ha az érintett az adatkezelőnek a döntésével nem ért egyet, illetve, ha az adatkezelő a határidőt elmulasztja, az érintett – a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 (harminc) naptári napon belül – bírósághoz fordulhat. Az érintett a jogainak megsértése esetén bírósághoz, konkrétan az illetékes törvényszékhez, a fővárosban a Fővárosi Törvényszékhez fordulhat az Infotv. 22. §-ában meghatározottak szerint. Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál is lehet élni:

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Telefon: +36-1-391-1400

Fax: +36-1-391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Honlap: http://www.naih.hu

Fentieken túl jogai sérelme esetén bírósághoz is fordulhat. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per –választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. Az adatkezelő kérésre részletes tájékoztatást ad a jogorvoslat lehetőségéről és eszközeiről.

EGYOLDALÚ MÓDOSÍTHATÓSÁG

Az adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a jelen Nyilatkozatot egyoldalúan módosítsa. Az adatkezelő a jelen Nyilatkozat hatályos változatát az internetes honlapján a https://greenplaza.hu/adatvedelem URL-en elérhető weboldalon teszi közzé. Az érintett az adatkezelő által nyújtott szolgáltatás igénybe vételével, ráutaló magatartással fogadja el a módosított adatkezelési tájékoztatóban foglaltakat.

Ez a weboldal cookie-kat (sütiket) használ azért, hogy a használata során a lehető legjobb élményt tudjuk biztosítani.